Translate this Page
Total Visits: 51

Куттуктоолор мугалимдерге

Куттуктоолор мугалимдерге

Суперстан: Куттуктоолор! - Суперстан

※ Download: Куттуктоолор мугалимдергеА мектеп гимназиясынын окуучуларынын билим сапатын жогорулатууда 3 жылдык -2014-2016-жылдар үчүн түзүлгөн перспективалык программа түзүлгөн. Са- сылык мамиле жасоого сын өздөштүрөт. Окуучулар сөз иретин сактап, сүйлөм түзгөнгө ма- шыгат.


куттуктоолор мугалимдерге

Это достаточно трудоемко, сложно, особенно когда приходится вручную искать и обобщать необходимые показатели. Айылда опур- топур, кирген чыккан киши к. Берлине, где женился на Надежде Потоцкой, дочери русских эмигрантов. Жашылчаларда адамга пайдалуу витаминдер көп экенин билишет.


куттуктоолор мугалимдерге

Жаңы методикалар колдоого алынууда - Бүгүн биз сабакта эмне кылдык? Биз өлкөбүздүн алыскы аймактарынан келген балдарга татыктуу билим берүүгө умтулуп жатабыз, — деди Президент.


куттуктоолор мугалимдерге

 

Куттуктоо (жакшы тилек арноолор) 24 09 2016, Сентябрь ТВ